برو اول

30 نکته کوچک برای ما اما بزرگ برای کودکان

30 نکته کوچک برای ما اما بزرگ برای کودکان

مواردی که در زیرآمده است شاید برای شما نکاتی ساده و بی اهمیت به نظر برسند ولی مطمئن باشید که این مسایل در زندگی کودکان بزرگ و پرارزش هستند و رعایت این موارد می تواند به معنای واقعی کودکان   را خوشبخت سازد .

 1. اگر کودک با ماکارونی ها برای شما گردبند درست کرده است تا زمانی که مقدور است آن را با خود حمل کنید .
 2. یک شعار خانوادگی بسازید .مثل ما می توانیم ما خواهیم توانست ...و روی یخچال بزنید تا هر زمان که کودک ناامید لست چشمش به آن بیافتد .
 3. فقط با یکی از فرزندانتان به پیاده روی بروید .( با هر کدام به تنهایی وقت بگذرانید .)
 4. یک یاداشت کوچک و گاهی هم یک تکه شکلات در ظرف غذای او بگذارید .
 5. در کنار او خود را سانسور نکنید .
 6. گاهی به چیزهای خارج از قواعد مثل نشستن روی اپن آشپزخانه بله بگویید.
 7. در پارک بازی هنگام بازی با کودک اشتیاق بیشتری از خود نشان دهید .
 8. اگر در مقابل کودک با همسر خود بحث و دعوا کردید حتما اجازه دهید تا درست شدن روابط و آشتی شما را هم ببیند.
 9. اگر در اتاق او طوفان آمده است .در را ببندید و روزتان را بگذرانید .
 10. حتما هر از گاهی کودک را به دیدن مادربزرگ ببرید .
 11. اجازه دهید تا کودک 4 ساله شما در خیابان با قدم های محکم راه برود حتی در آب ها شالاب شولوپ کند .
 12. ابزار کاردستی را بیرون بیاورید ویک کارت تولد برای کودک درست کنید .
 13. یک حیوان که به خانه و محبت کودک نیاز دارد را به خانه بیاورید .
 14. اجازه دهید کودک نوپای شما بدون دخالت شما روی شن ها راه برود و بازی کند .
 15. کودک را با سوالات چگونه روزی داشتی به رگبار نگیرید .مطمئن باشید هنگام غذاخوردن از همه چیز خبر دار می شوید .
 16. از کودک بخواهید که چیزی را به شما یاد دهید و بعد حتما به او بگویید که معلم بسیار خوبی بوده است .
 17. سنت ها و آداب خود را به او آموزش دهید .
 18. اجازه دهید کودک کلمات خوب راجع به خودش را بارها و بارها از شما بشنود . 
 19. بیدار بمانید و با او ماه کامل را تماشا کنید .( ماهی یکبار این حادثه رخ می دهد .)
 20. عکس های کودکی فرزندتان را چاپ کنید . تا بعد ها بتواند خاطرات خود را مرور کنند .
 21. عجله نداشته باشید گاهی کودک باید با دقت کارش را انجام دهد .پس مرتب به او نگویید زود باش .
 22. گاهی پنکیک های به شکل قلب برای صبحانه درست کنید .
 23. گاهی بین انجام تکالیف برای او موزیک پخش کنید و او را تشویق به حرکت کنید .
 24. یک نوع دست دادن خانوادگی مخفی خلق کنید .
 25. یک وایت برد روی دیوار اتاق او نصب کنید تا بتوانید روی آن برای همدیگر پیام بگذارید.
 26. گاهی یک دعوا با بالش راه بیاندازید .
 27. عکس ها ، یاداشت ها و خاطرات کودکی خودتان را وقتی هم سن او بودید به او نشان دهید .
 28. اگر بدون اینکه شما بخواهید در کارهای خانه به شما کمک کرد حتما از او تشکر کنید .
 29. اگر کودک تمام تلاش خود را کرده است ولی هنوز احساس بدی دارد و واقعا می خواهد تیمش را ترک کند با او مهربان تر باشید و این اجازه را به او بدهید .
 30. گاهی اگر دلش خواست با لباس مهمانی به فروشگاه برود سخت نگیرید و این اجازه را به او بدهید .