برو اول

جملاتی از عزیز نسین

جملاتی از عزیز نسین


1.دانه قبل از این که خود بشکفد ،خاک را نمی شکافد
2.چون دوروی کاغذیم .تا ابد با همیم ولی همدیگر را نمی بینیم
3.شرط می بندم اگر فردا خشکه مقدسی برخیزد وفتوا دهد که مستراح رفتن حرام است ؛در این مملکت (ترکیه)آن قدر گاو هست که مستراح نرود وتنبانش را پر کند
4.یکی از اهداف بعدی مارهایی که کاریشان نکردید وگفتید :«ماری که کاری با من ندارد بگذار هزار سال زنده باشد»،شما خواهید بود.
5.بعضی وقت ها چنان برای آدم دل تنگی می کنند که آدمیزاد اگر بفهمد از نبودنش خجالت می کشد .
6.درست است معشوقی نداشتیم که هی درآغوشش بگیریم.درست است که تنهاییم .اما بدانید تنهاییمان برای این است که مثل آدم دوست داشتیم.
7.بگذار سنگی نباشد برمزارمان.مارا در باغچه مدرسه ای خاک کنند تا کودکان بر رویمان بدوند .
8.می دانی ملکی که گناهان را می نویسد سمت چپی است .برای همین هم قلب در سمت چپ است . شاید هم چون عشق بزرگ ترین گناه است .
9.اشتباهی شده .تو این همه زیبا و من این همه عاشق نباید می شدیم .
10.آنهایی که از تنگنا در آمده اند در جای بزرگ جا نمی گیرند .
11.گفتند :قبلا ها این طور نبودی حالا در خود رفته ای .گفتم :کسی که  من درونش برایش کافی است شما را می خواهد چه کار؟
12.آنی که گذشته ندارد آینده هم نخواهد داشت .
13.وقتی از کودکی می پرسی چقدر دوست داری ؟دستانش را به دو سو باز می کند و می گوید این قدر!رویای من یافتن آن عشق معصومانه است .
14. اگرزندگی امتحانی است اصلا به خود زحمت نده .اسمت را بنویس وبیرون بیا .شاید مردود شوی ولی زیر نامت صفحه ای سپید برجا نهاده ای .
15 .«به هیچ کس اعتماد ندارم » وجود ندارد . «به خاطر اعتمادی که زمانی کردم ،دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم» وجود دارد .
16.در طول عمرم قد خودم کتاب نوشتم .ولی آنها که دوستم ندارند این را هم می توانند بهانه کنند که :او از اول هم قدش کوتاه بود .
17 .انسان فقط مسئول گفته هایش نیست .مسئول ناگفته هایش هم هست .
18 .حیوان دوستی نشانه فرار انسان از انسان هاست .
19 .همان طور که قبلی ها تمام شدند این یکی هم تمام می شود .همین طور آخرش من هم تمام می شوم .تمام می شود ومی رود 
20.چه عقلی ؟91 %این ملت به قانون اساسی 1981آری گفته .می ماند 9% .اگر قدری هم خوشبین باشیم ملتی هستیم با 60 %احمق .فکر می کنید علاقه جامعه ترکیه به طنز از ذکاوتش  ناشی می شود ؟
(به خاطر این پاسخ بود که به دادگاه فراخوانده شد )
21. همان طور که چشم خود را نمی بیند دنبال خودم می گردم  نمی یابمش .
22.هیچ کس نیست که تورا اندازه مادرت دوست بدارد وقدر پدرت نگرانت باشد .پس هیچ کس برای من حرف عشق را پیش نکشد .
23.پولی که صرف خرید های تسلیحاتی می شود ،صدبرابر پولی است که برای حل قطعی مشکل گرسنگی در جهان لازم است 
24 .شما از خشکه مقدسان ومتعصبانی که می خواهند مرا بکشند خیلی  بدترید .چون آنها در سایه ترس ،بزدلی ،جبن ،بی حالی ،لاابالی گری ودورویی شماست که وجود دارند .تا کی با سکوتتان عقب خواهید نشست ؟
25 .روز کاری تنبل ها فرداست .
26 .علت این که مردان ترک (ترکیه )حسودترین مردان جهانند ،اعتماد نداشتن به معشوقشان نیست .اعتماد نداشتن به خودشان است .
27 .در ترکیه از هر سه جوان چهارنفرشان شاعرند .
28 .احساس سرما اگر هست به خاطر فقدان گرماست .تاریکی اگر هست به خاطر نبودن نور است .اگر همه جا تاریک است و تو سردت است ،به خاطر نبودن اوست .
29 .اگر به رختخواب می روی واز صدای قلبت نمی توانی بخوابی بدان که تنهایی .
30. کار تنها اسلحه تهی دست است .

                                                                                                                                              مترجم :مجتبی ارس

 

سایر مطالب مشابه