برو اول

حدیث نفس

حدیث نفس

حدیث نفس 

حسن کامشاد 


مترجم وپژوهشگر نودساله ،زاده اصفهان نصف جهان ، خود جهانی است بنشسته در گوشه ای . او که در دانشگاه تهران ،حقوق ودر کمبریج ادبیات فارسی خوانده ،در کمبریج وکالیفرنیا استادی ادبیات فارسی کرده است .تعدادی از ترجمه هایش را مرور می کنیم تا یادمان بیفتد که با چه نام آور گران سنگی روبروییم :
قبله عالم از عباس امانت
دنیای سوفی از یوستین گوردر
تاریخ چیست از ای اچ کار
سیر نابخردی ،از ترویا تا ویتنام از باربارا تاکمن 
استالین مخوف از مارتین ایمیس 
امپراطور از ریشارد کاپوشینسکی 
آخرین امپراطوراز ادوارد بر 
سرگذشت فلسفه از برایان مگی 
او می گوید علت اصلی نوشتن این است که نویسنده نمی تواند ننویسد .او در این کتاب یک سر مکاشفه ،خاطرات رسته از فراموشی و سال ها در ذهن خفته را نوشته که بسیار جذاب است شرح این ماجرای نود ساله که همه در معیت زعمای اهل دل گذشته است . حکایت های بسیار از ناموران این قوم در کتاب مستتر ونام های بسیار در آن مندرج است . از چوبک وانجوی شیرازی و مشیری بگیر تا آل احمد ومسعود فرزاد وآدمیت .
حکایت جالبی هم دارد از کلاس ششم متوسطه ادبی دبیرستان صارمیه اصفهان .جایی که با شاهرخ مسکوب و مصطفی رحیمی همکلاسی بوده .تصورش هم هیجان آور است . حالا که دارم این معرفی را می نویسم همکلاسی های سال آخر دبیرستانم را به یاد می آورم ...او می نویسد :ما انشاءنویسان برجسته کلاس بودیم که برایمان دست می زدند ومعلممان به به و چه چه  می کرد.درحالی که انشای آن دو اصیل وبا فکر بود ،نوشته های من اقتباس –سرقت ادبی – بود که از ترجمه های لا مارتین وشاتوبریان ودیگر عاشق پیشگان عاریه می گرفتم .
روزی در زنگ تفریح شاهرخ دست بر شانه اش می گذارد و بی رودربایستی می پرسد :این مهملات چیست روی کاغذ می آوری ونشخوارهای قلابی و بی ارزش رمانتیک های فرانسوی را به خورد معلم بی خبر وشاگردان کلاس می دهی ؟چرا به جای این ها کتاب حسابی نمی خوانی ؟ او درمیاید که مثلا...
وچنین می شود که مسکوب اورا با تاریخ بیهقی وسیاست نامه وشاهنامه وخمسه نظامی آشنا می کند .وکامشاد همین کتاب را هم تقدیم روانشاد مسکوب کرده است .
راستی لحظه ای فضای مدرسه ودانش آموزان فعلی راقیاس بفرمایید با مثلا همان 1322یعنی 70 سال پیش . چند درصد دانش آموزان که هیچ ،معلمان فعلی می دانند که شاتوبریان پوشیدنی است ،نوشیدنی است یا بخشی از منوی فلان فست فود...؟با چه شتابی دنده عقب رفته ایم ؟واحیرتا!وااسفا!
نشر نی این اثر خواستنی را در دوجلد وبیش از600 صفحه به مبلغ 24هزار تومان ارائه کرده است .