برو اول

یادداشت های مرد فرزانه

یادداشت های مرد فرزانه

یادداشت های مرد فرزانه

نویسنده :ریچارد باخ
مترجم:لیلا هدایت پور
مفاهیم و جملات آشنایی هستند که همه به آنها واقفیم.حتی برخی اوقات اگر از کسی بشنویم گویی که با نصیحت زایدی روبرو شده ایم شاید در مقابلش جبهه هم بگیریم.برخی مطالب از فرط تکرار در محتوا یا شیوه ارايه رنگ کهنگی وکلیشه به خود می گیرند ودیگر توجهی برنمی انگیزند . مثل تابلوی سر کوچه یا خیابانتان که طبعا همه روزه نگاهش نمی کنید.ولی اگر با تغییر در شکل عرضه آن مفاهیم و فرمی متفاوت از محتوایی قدیمی مواجه شوید ،ناخودآگاه حواستان به سمت آن کشیده می شود ودوباره روی آن موضوع تامل می کنید . یعنی نوآوری در فرم موجب زدودن زنگار کهنگی از محتوای قدیمی می شود و به عبارتی از آن آشنایی زدایی می کند.
آشنایی زدایی همان عاملی است که در سایه اش غم عشق که یک قصه بیش نیست از هرزبان که  بشنوید نامکرر می نماید.
این اتفاق در کتاب حاضر افتاده وریچارد باخ نویسنده آمریکایی که خلبان پروازهای نمایشی هم هست و در کتاب هایش مثل «جاناتان مرغ دریایی»،«پندار»،«خارج از ذهن»و...عشقش به پرواز را بهانه ای برای بیان مضامین عرفانی وفلسفی قرار می دهد،اینجا به عرضه آن تک جمله ها ونصیحت واره ها پرداخته، منتهی در قالبی نو.با آوردن هر مضمون در صفحه ای جداگانه وگرافیک وصفحه آرایی خوبی که بسیار به مدد این کار آمده،
 می تواند ذهنتان را روزها درگیر مباحث مطروحه اش کند .حتی یک جورهایی به سوال های متفاوت ذهنی تان پاسخ می دهد .پاسخ هایی که قادر است مسیرتان را تغییر دهد.
این کتاب در216 صفحه توسط نشر مثلث چاپ شده به بهای9000تومان.
نمونه هایی از مطالب مندرج:
1-گمان مبر
تنها اندک انسان هایی
پدیدآورندگان نور وروشنایی اند.
ودیگران هیچ اند
 مگر مشتی خاک وگل.
همه شما نور هستید.
2-اگر خواهان دیدار کسی هستی که
می تواند هر موقعیت ناممکنی را فراهم کند
ودور از حرف ها وباورهای مردم
 به تو شادی بخشد
در آینه بنگر
و
ای واژه جادویی را بر زبان آور:
سلام
3-با دیگران 
آنگونه رفتار کن 
که به راستی 
دوست داری رفتار کنی