برو اول

بره گمشده راعی

بره گمشده راعی

این بار می خواهیم حواله تان دهیم به دستفروش های روبروی دانشگاه تهران یا هر کتابفروش شهرستانی که کتاب افست می  فروشد.خوب وقتی کتابی از1358به این سو چاپ نشده چاره ای جز رجوع به بازار زیرزمینی نمی ماند .البته اگر اهل کتابخوانی با تبلت وفبلت ونوت بوک و..هستید می توانید نسخه رایگان را از سایت های مختلف دانلود ونوش جان کنید .البته این را همیشه توصیه نمی کنم ولی حالا که نه ناشری بجا مانده نه نویسنده ای ونه امکان چاپی اشکالی ندارد .
بره گمشده راعی رمانی است خوش تکنیک ومحکم ،با ساختاروزبانی قابل اعتنا از نویسنده بزرگ معاصر :هوشنگ گلشیری

این رمان قرار بود جلد دوم وسومی داشته باشد که متاسفانه هیچ گاه نشد که بشود همین جلد اول هم یک بار بیشتر به صورت رسمی چاپ نشد .توسط نشر زمان که دیگر نیست .
هوشنگ گلشیری متولد 1316در اصفهان شاید غیر از توانمندی های غیر قابل کتمانش در قصه نویسی وسلطه زبانی وتکنیکی بی مثالش بر متن با عشق دیوانه وارش به ادبیات شناخته می شود .کسی که با جلسات داستان خوانی معروف به پنج شنبه ها پس از 1362نسل توانایی از نویسندگان به جامعه ادبی تحویل داد .ازاعضای موسس جنگ اصفهان وموثر کانون نویسندگان ایران بود .سردبیر مجله وزین کارنامه که لغوامتیاز شد .او کسی بود که زندگی اش را کاملا وقف خواندن ونوشتن وآموختن به جوانان ونقد بزرگان کرد .ولی چون بسیاری دیگر از بزرگان ادب ایران خیلی زود ودر کمال ناباوری دوستدارانش ،در 63سالگی وسال 1379با بیماری مننژیت از این جهان پرکشید.آن هم در روزهایی که به عنوان یکی از اصلی ترین نامزدهای مرگ به دست قاتلان قتل های زنجیره ای نویسندگان ،با افشای کل قضیه جان سالم به در برده بود .
از آثار معروفش :شازده احتجاب ،کریستین وکید ،جن نامه ،جبه خانه ،آینه های دردار،باغ در باغ و...هستند .
واما بره گمشده راعی روایت از روشنفکری به نام راعی است که مجرد ودبیر واهل قلم هم هست .زنی به نام حلیمه هم هرروز می آید وکارهایش را می کند ودر ذهن او هردم به هیاتی در می آید .گاه اثیری وگاه لکاته.
«راعی در کلاس درسش، داستان شيخ بدرالدّين، مردی زاهد را تعريف می‌کند که عمری را به‌عبادت و رياضت گذرانده است و راه و روش ديگری جز‌سياق سنّت نمی‌داند. شيخ به‌سنگسار کردن زنی زناکار فتوا داده است و خود نيز در انجام عمل، مُقْدم بوده است. امّا از آن پس، لحظه‌ای تصوير زن، با چانه شکسته و خون چکان، او را ترک نمی‌کند. زن، گاه نور مطلق است و گاه موجودی زمينی، گاه به‌هيأت خيرالنساء زن مرده شيخ ظاهر می‌شود و گاه همان زن زناکار است که زير بارانِ سنگ، شيخ را ملامت می‌کند. حتی بخششِ روزانه «دو قرص نان جوين» به‌دستی که دری را می‌گشايد نيز نمی‌تواند خاطره چهره مسخ شده و نگاه سرزنش‌بار زن را پاک کند. شيخ به‌سياق سنّت عمل کرده است: مثل همۀ سال‌هايی که با زنش بود، بی‌آنکه خال چانه او را ديده باشد»(ازنقد پرتو نوری علا)
این روایت در زندگی خود راعی نیز مابه ازایی دارد :رابطه او با مینو .
گلشیری به مثابه یک روشنفکر واقعی با تاختن به قلب سنت وخرافات اثری نو در محتوا ونوآور در روایت آفریده وبا شیوه بیان خاصش خواننده را به جای ترغیب به تعقیب طولی قصه تشویق به قدم زدن درعرض حکایت و چالش با کاراکترها وکنش های پیچیده وعمیق وروابط علی ومعلولی روابط وسوبژکتیویته جاری درداستان که از ذهنیات راعی ملهم است،می کند .
بره گمشده راعی به عنوان اثری گمشده از ادبیات معاصر ایران می تواند پیشنهاد خوبی برای علاقمندان ادبیات جدی باشد .
ضمنا کتاب 224صفحه بیشتر نیست .قیمتش هم چون افست است بستگی به انصاف کتابفروش دارد .من که 8000تومان خریده ام .