برو اول

تاریخ مذکر

تاریخ مذکر

دکتررضا براهنی حالاهشتاد سال تمام دارد وزاده تبریز است .دکتری اش را از دانشگاه استانبول در رشته ادبیات انگلیسی گرفته .در وادی ادبیات حیطه ای نیست که به زیر سلطه اش در نیامده باشد .تدریس کرده ،قصه نوشته ،شعر سروده ،نقادی وترجمه هم کرده ،آن هم در حد اعلا .نقدهای جسورانه ،موشکاف وبی پروایش در دهه چهل که بیشتر در مجله فردوسی چاپ می شد مشهورش کرد .نوشته هایی که بعدا در کتاب های طلادر مس (نقد شعر وشاعران) وقصه نویسی گرد آمدند وهنوز هم اهل فن آنها را چون ورق زر می برند .البته نسخ افست را چون اریژینالشان سخت گیر می آید وسال هاست ممنوع الچاپند .
براهنی در عرصه شعر نیز چون نقد آوانگارد بود وبا کتاب خطاب به پروانه ها یا چرا من دیگر یک شاعر نیمایی نیستم به تبیین شیوه جدیدش در سرایش شعر پرداخت .او زمانی که تهران بود کارگاه شعر وبروبیا ومریدانی داشت که یکی شان شمس آقاجانی است . در ساحت رمان نیز که رازهای سرزمین من ،آزاده خانم ونویسنده اش ،چاه به چاه وآواز کشتگان معروف ترند .
حال آقای نویسنده که زمانی رییس انجمن قلم کانادا هم بود وهمان جا هم اقامت گزیده چاپ چهارم کتاب تاریخ مذکر را که در دهه چهل نوشته بود تقدیم خواننده ایرانی کرده .توسط انتشارات نگاه به سال 1393.کتابی دردوبخش با نام های تاریخ مذکر وفرهنگ حاکم وفرهنگ محکوم که در آن از هردری سخنی رانده .از تاریخ ،تصوف ،ادبیات جهان ،آزادی ،دانشگاه ،علوم اجتماعی وشخصیت های ادبی و...مجموعه ای از مقالات مطبوعاتی آن دوره دکتر براهنی .

او تاریخ ایران را مذکر می داند ومعتقد است در کل متون تاریخی ایران به ندرت با چهره زنی مواجه می شوید که اگر هم بشوید مادر یا همسر یک کاراکتر تاریخی است که هویتش را ازاو می گیرد .براهنی می گوید مادرکل تاریخمان یکی مثل ژندارک ،زینب یا الیزابت اول نداریم که کاری قهرمانانه انجام داده باشد واین تقصیر اجتماع ایران بوده که اجازه مطرح شدن به زن نداده است .
اوحتی شعر ایرانی را نیز ادبیاتی مذکر می داند و تغزلش را تک جنسی .هیچ توصیف واقعی از یک معشوق مرد ناب از دید یک زن به چشم نمی خورد .تا زمانی که فروغ فرخزاد پا به میدان می گذارد .حتی چهره زن نیز درادبیات مردان مخفی،مخدوش ،تیره ،گم وگور ومسخ شده است .مجسمه است .هویت وفردیت ندارد .ادبیات ایران تا شعر معاصر چهره ای جامع وواقعی از زن عرضه نکرده است .
تاریخ مذکر را در 374 صفحه به مبلغ 19000تومان خواهید خواند .